Friday, October 10, 2008

hairy statement

After a week of brain-racking exams, here's what happened to the hair of one of my students. :-)

1 comment:

Vk-mahalkaayo said...

heheheheheh

agud, sorry, nakatawa ko not nga nanaway ko, namoot lang ko.

pero nice hair style...really.

namoot ko sa imong sulti nga ...tungod sa brain racking.....

mayo man noon ug resulta dr. uy...gwapo na siya samot sa iyang hair style.

wa nay used ug wet gel n h-spray.....