Wednesday, June 4, 2008

:-(

Hindi na nakakatuwa ang SmartBro. Nakakaloka ang connection. Broadbandits na sila.


No comments: