Tuesday, May 19, 2009

ipagpaumanhin...


[So sorry for yesterday's post. Ang gulo-gulo. Last night's internet connection was very slow and patchy, tapos nag-brown out pa ng ilang beses. In fact, when I gave up and decided to go to sleep, wala pa ring kuryente.


At yan ang dahilan kung bakit di ko na-edit ang post ko kahapon. At yan din ang dahilan kung bakit gusto kong burahin o guhitan man lang ng ekis ang mga talata na wala sa lugar.

Gusto ko mang ayusin at baguhin ang nailathala ko kahapon, ay di ko magawa dahil sangkaterba ang mga dapat ko munang asikasuhin dito.

Kaya, hanggang sa muli uli... ]

No comments: